Otizm Yaşam Liderliği

Otizmde yaşam liderliği uygulamasının temel amacı, otizmli bireyin sosyal ortama adaptasyonu ve akademik süreçlerine destek sağlanması ile birlikte, vakit geçirdiği kişiyle rol model temelli iletişim kurmasını sağlamaktır.

Yaşam liderliği eğitiminde öncelikli olarak bireyin ihtiyaçları, eksiklikleri ve problem davranışları belirlenir. Bu belirlemeler sonucunda ailenin de talepleri dikkate alınarak; akademik, yaşam becerisi, öz bakım ve çeşitli sportif aktivitelerin yanı sıra, otizmli bireyin sosyal ortamlara uyumunu, normal insanlarla arasındaki farkın optimum seviyeye getirilmesini, kendine olan güveninin artırılmasını, kendi kararlarını verip uygulamaya koyabilmesini, varsa saldırgan davranışlarını engelleyebilmesini, yaşamsal problemleri çözümleyebilmesini, obsesyon (takıntı) ve stereo tipik davranışlarını ortadan kaldırmayı; hem fiziki hem de mental açıdan normal bir izlenim bıraktıracak duruma getirilmesini hedef alan çalışmalar yapılır.

Yaşam lideri, otizmli bireyin sürekli yanında bulunur ve aileyle irtibat halindedir. Yatılı olarak çalışan öğrencilerle odasını paylaşır. Bu sayede zaman kaybının yaşanmasına imkân verilmemiş, gelişimin hızlanması sağlanmış olunur.

Yaşam lideri, otizmli bireyin sürekli yanında bulunur ve aileyle irtibat halindedir. Yatılı olarak çalışan öğrencilerle odasını paylaşır. Bu sayede zaman kaybının yaşanmasına imkân verilmemiş, gelişimin hızlanması sağlanmış olunur.

Bir yaşam lideri, sadece tek bir otizmli bireyle, birebir eğitim vererek çalışır. Bunun sonucu olarak, otizmli birey, yaşam liderini kendisine rol model olarak kabul eder ve onun yaşam şeklini taklit eder.

Tüm bunlar düşünüldüğünde; yaşam liderliği eğitiminin, rehabilitasyon merkezlerinden veya sadece spor eğitimi veren işletmelerden sağlanan faydadan çok daha fazla, hızlı, kesin ve kalıcı fayda sağladığı sonucuna ulaşmak kaçınılmazdır.