Otizm'de Sporun Önemi

Otistik çocukların yüzme, basketbol, tenis, vb. büyük kas motor becerilerin kullanılmasını gerektiren bazı hareketleri daha geç öğrendikleri, küçük kas motor becerilerinin de oldukça zayıf olduğu, çocukların yaşıtlarıyla çok seyrek etkileşime girdikleri ve girdikleri bu ilişkinin de genellikle sınırlı ve olumsuz olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle çoğu otistik çocukta uygun sosyal beceriler ve oyun davranışları son derece sınırlı kalmaktadır.

Spor; otistik çocuklarda kasların güçlenmesi, el-göz ve denge koordinasyonunun artması, gelişmesi ve otistik çocukların en büyük problemi olan sosyal ilişkilerin oluşmasına yardımcı olmaktadır. Örneğin sporla sosyalleşme programları kapsamında yapılan buz pateni, ata binme, yüzme, masa tenisi oynama, karşılıklı pas yapma vb. aileden uzakta ve bağımsız bir şekilde yapılan etkinlikler, otistik çocukların sosyal ilişkilerinde büyük bir role sahiptir. Bu noktadan hareketle otistik bireylerin birtakım becerileri kazanmalarında, sosyal uyumsuzluklarını azaltmada, var olan postür(duruş) bozukluklarının giderilmesinde ve denge problemlerinin ortadan kaldırılmasında spor olmazsa olmaz bir olgudur.