Otizm Belirtileri

Otizm Belirtileri

Otistiklerde, etkilenme dereceleri değişse de, aşağıdaki ortak belirtiler görülür;

 • Başkalarına karşı ilgisizdir.
 • Göz temasından kaçınır.
 • Başkaları ile kendiliğinden iletişim kurmaz.
 • İsteklerini bir yetişkinin ellerini kullanarak belirtir.
 • Diğer çocuklarla oynamaz.
 • Sürekli bir konu üzerinde konuşur. Sebepsiz şekilde ağlar, güler ve sebepsiz davranışlarda bulunur.
 • Anlamsız sözleri üst üste tekrarlar.
 • Nesneleri tutup sürekli döndürmekten hoşlanır. Değişikliklerden hoşlanmaz.
 • Yaratıcılık gerektiren oyunları oynayamaz.
 • Boş ve anlamsız bakar.
 • Stereo-tip ve obsesif (takıntılı) davranışlar gösterir.
 • Seslere karşı duyarsız kalır ya da aşırı tepki gösterir.