Bu bozukluk, çok seyrek rastlanan bir otistik bozukluk kategorisidir. Bu tanıyı
alan çocuklar yaşamlarının en az ilk iki yılında normal gelişim gösterirler. Bozukluğun
başlamasıyla, daha önce kazanılmış olan beceriler hızla yitirilir ve otizm için belirtilen
özellikler kendini gösterir. Çoğu çocuğun zihinsel becerileri zihin özürlü düzeyine kadar
geriler. Bu tanıyı alan çocuklar birkaç yıl içinde otizm tanısı alan çocuklarla benzer
özellikleri gösterir hale gelir.